Depresszió és cukorbetegség ellen.

A depresszió és a cukorbetegség gyógymódja.

 

 

 

 

 Hogyan? Tőzsdével és egyéb rövid távú lehetőséggel. Mielőtt megkapják a nyugdíjat, profi brókerek kezelik a pénzüket.

 

  A nyugdíjasoknak bele kell egyezniük írásban, -amennyiben szükséges- hogy kezelhetik a pénzüket, ez az engedély egyben megbízás is, így jogilag újra dolgozókká válnak, vagy legalább is a pénzük. A profitból le lehet vonni az adót.

 

 Figyelem: A biztonságos nyugdíj kifizetés érdekében, legalább három havi tőkét szükséges felhalmozni.

 

 

 

 Természetesen néhány százalékot a profitból a nyugdíjasoknak kell adni, így mindenki jól jár.

 

 

 

Az adóbevallást az államnak kell megoldania, mert nem várható el ez egy kisnyugdíjastól, aki jó ha az elemet ki tudja cserélni a zsebrádióban. ( tisztelet a kivételnek )

 

 

 

Ezt a megoldást alkalmazni lehet az aktív dolgozók fizetésével is! 

 

 

 

  Kapjon minden állampolgár legalább 1000000 forintot havonta.

 

Ezt a tőkét a már fent említett módszerrel lehet forgatni, viszont csak a pénzösszeg negyedét, vagy annyit se kapjanak kézhez és ahol csak lehet gépekre lecserélni a munkásokat.

 

 

 

 Az egész rendszernek állami tulajdonban kell lennie, így nem csak új munkahelyek keletkeznek, hanem biztonságosabban is működtethető.

 

  Mivel ez egy zárt rendszer, az adó mértéke akár ötven százalékig is növelhető.

 

Ráadásul egy nyugdíjas, munkás és állampolgár nevéhez akár egy tucat ilyen számla köthetö.

 

 Nem ártana megszüntetni a pénz nyomtatást öt éven belül (ez okozza magát az inflációt) és helyette minden országnak bevezetni a saját digitális fizetőeszközét.

 

 

 

How so? Stock Exchange and other short-term facilities. Before you receive a pension from professional brokers manage their money.

  
The seniors need to agree (in writing) to manage their money, it also permits the assignment, so that they become legally dolgozókká again, or at least their money. The profits can be deducted from taxes.

 
Please note: In order to secure pension payments for at least three months to accumulate the necessary capital.

 

 
Of course, a small percentage of the profits must be given to pensioners, so everybody wins.

 

The tax return must be solved by the state, it can not be expected because it is a kisnyugdíjastól who is good if you can replace the battery in your pocket radio. (Honorable exceptions)

 

This solution can be applied to the salaries of active employees as well!

 

  
Get all citizens, at least 100000 dollar per month.

This capital can rotate the methods already mentioned above, while only a quarter of the money, or you do not get and when they can receive machines to replace workers.

 

 
The entire system must be owned by the state, so not only created jobs, but also safer to operate.

 

As this is a closed system, the tax rate can be increased by up to 50 percent.


 
It would not hurt to terminate the printing of money within five years (this is the cause of inflation itself) and instead each country introduced its own digital currency.

 

 

 

 

 

Wie das? Stock Exchange und anderen kurzfristigen Anlagen. Bevor Sie eine Rente von professionellen Maklern erhalten ihr Geld verwalten.

 

  
Die Senioren müssen schriftlich zustimmen -bei Bedarf- es um ihr Geld zu verwalten, ist es auch Mandate der Zulassung, so daß sie wieder legal dolgozókká oder zumindest ihr Geld. Die Gewinne können steuerlich abgesetzt werden.

 

 
Bitte beachten Sie: Um die Pensionszahlungen für mindestens drei Monate zu sichern, um das notwendige Kapital zu akkumulieren.

 

 
Natürlich muss ein kleiner Prozentsatz der Gewinne an Rentner gegeben werden, so dass jeder gewinnt.

 

Die Steuererklärung ist durch den Staat gelöst werden, denn es ist nicht zu erwarten, dass ein kisnyugdíjastól, der gut ist, wenn Sie den Akku in Ihrer Tasche Radio ersetzen. (Honorable Ausnahmen)

 

Diese Lösung kann auf die Gehälter der aktiven Mitarbeiter angewendet werden!

 

  
Holen Sie sich alle Bürger auf 100000 mindestens Euro pro Monat.

 

Dieses Kapital kann die bereits oben genannten Methoden zu drehen, aber nur ein Viertel des Geldes, oder Sie nicht bekommen, und wenn sie Maschinen, um Arbeitskräfte zu ersetzen empfangen können. 
Das gesamte System muss im Besitz des Staates werden, damit nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern auch sicherer zu bedienen erstellt.

 

  
Da dies ein geschlossenes System ist, kann der Steuersatz um bis zu fünfzig Prozent erhöht werden.

 

 
Es würde nicht schaden, um das Drucken von Geld innerhalb von fünf Jahren zu beenden und statt dessen jedes Land führte eine eigene digitale Währung (dies ist die Ursache der Inflation selbst ist).
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 14
Heti: 21
Havi: 133
Össz.: 188 361

Látogatottság növelés
Oldal: Így lehet munkára fogni az összes nyugdíjast
Depresszió és cukorbetegség ellen. - © 2008 - 2019 - depresszioellen.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »